Ocak Ayı Zeytin Bakımı

1: Ocak Ayında Yapılması Gereken Bakım işler
Hasat işlemi tamamlanmış ise zemine göre sürüm yapılır.
Toprak eğiminde düzleştirme gerekliliği olan zeytinlikler sürülür.
Tavı iyi olan zeytinlerin toprağı derince (10 – 12 cm) işlenmeye başlanmalıdır.
Yeni zeytinlikler için teras yapılır. Arazi düz ise dikim yerleri tespit edilerek çukurlar açılır.
Zeytinlik ve bağlarda toprağa ahır ve toprak altı gübreleri verilebilir.
Bağlarda boğaz açma ve budama işlemlerini tamamlayınız ve budama atıklarını bağdan uzaklaştırınız.
Zeytin bahçelerinde toprak alma çalışmaları ayın ortalarına kadar bitirilmelidir.
Toplanması tamamlanmış zeytin bahçelerinde toplama işine devam edilir. Bu aylarda, havanın ve toprağın müsait olduğu bir dönemde, toprağın derince sürülmesinin yararı çoktur. Bu sürme işlemi, ilerideki ilkbahar yağmurlarının toprağa daha iyi işlemesini sağlayacağı gibi yabani otlarda toprağa gömülmüş olur. Aynı zamanda topraktaki haşere yumurtaları da imha edilmiş olur.

Derin sürümden sonraki toprak işlemelerinde toprağı sadece diskaro ile işlemek veya kazayağı çekmek yeterli olacaktır.

Gübreleme yapmadan önce arazinin toprak yapısının ve terkibinin bilinmesinin çok büyük yararı vardır.

Bu amaçla zeytin bahçesinin çeşitli yerlerinden usulüne göre alınan toprak numuneleri analiz ettirilmeli ve bu analiz neticesinde önerilen miktar ve çeşitlerinde gübre verilmelidir. Aksi halde bilinçsizce yapılan suni gübreleme ile toprağa ihtiyacı olmayan elementlerin verilmesi neticesinde gereksiz gübreleme yapılmış olacaktır. Bu durum hem zaman kaybı, hem de ekonomik zarar verecektir. Ayrıca gereksiz ve fazladan toprağa verilen bu elementler, diğer bitki besin maddelerinin de zeytin ağacı tarafından kullanımını engellernektedir. Bitki besin maddelerinin tam ve eksiksiz olarak verilmesi için diğer önemli bir tahlil de yaprak tahlilidir. Bu tahlil neticesinde ise zeytin ağacının hangi elemente ihtiyaç duyduğu daha teferruatlı ve sağlıklı tespit edilmiş olur. Gerek toprak analizi gerekse yaprak analizinin mutlak suretle yaptırılması ve bu analizler neticesine göre gübre verilmesi hem ekonomik yönden hem de ağaçların sağlıklı gelişmesi yönünden faydalı ve zaruridir. Karakoşnile karşı kış ilaçlaması yapılabilir.
2: Ocak Ayında Zeytinde Karakoşnili İle Mücadele Yapılmalıdır.
Aktif larva, turuncuya yakın sarı renkte ve hareketlidir. *Kışı genellik-le yapraklarda ikinci ve üçüncü dönem larva halinde geçirmektedir. Bu arada diğer dönem-lere de rastlanmaktadır. Zeytin karakoşnilinin üreme gücü yük-sektir. Bir ana kabuğu altında 500-3000 civa-rında yumurta sayılabilir. Ancak kışın sıcaklık 5-6 gün 0C altına düştüğü takdirde, yaz ayla-rında da kuru sıcakların etkisiyle önemli ölçü-de doğal ölüm görülmektedir.

Zeytin karakoşnili larva ve ergin dönemlerinde ağacın özsuyunu emerek beslenir ve aynı zamanda salgıladığı tatlı madde bütün ağacı sarar. Bu tatlı madde üzerinde, saprofit mantarlar ürediğinden karaballık (fumajin) meydana gelir. Bir yandan özsuyunun emilmesi, diğer yandan karaballığın fotosenteze engel olması ağaçları zayıflatır ve üründe azalmalar olur. Koşnilin yoğunluğu arttıkça yaprak ve meyve dökümleri ile dallarda kurumalar başlar. Böyle zamanlardaki ürün kaybı % 60-70 kadardır. Daha sonraki yıllarda ağaçlar hiç meyve vermez olurlar ve çalılaşmalar görülür.

Karakoşnili Zararlı Olduğu Bitkiler; Zararlının ana konukçusu zeytindir. Ege bölgesinde narenciye, çınar, ayva, nar, defne gibi bitkilerde de bulunmakta ve zarar yapmaktadır.

Mücadele Yöntemleri
Kültürel Önlemler; Koşnil kuvvetli ağaçlarda daha az yaşama şansı bulabildiğinden çeşitli sebeplerle zayıf düşmüş ağaçları kuvvetlendirmek gerekir. Buamaçla kuruyan dalların kesilmesi, ağaçların iç kısımlarının hava ve ışık almasını sağlayacak şekilde budanması ve gübrelemenin tekniğine uygun olarak yapılması gerekmektedir. Zeytin karakoşnili mücadelesinde, budama önemli rol oynar. Bunun için, bölgelere ve yıllara göre değişim gösteren, son don ve kırağıdan sonra budama yapılarak, zararlı populasyonu düşürülmelidir.

Kimyasal Mücadele; Mevsim başında yapılacak kontrollerde, parazitlenmenin %50’nin üzerinde olduğu bahçelerde, Zeytin karakoşnili’ne karşı ilaçlama yapılmamalıdır. Doğal düşmanların zararlıyı baskı altına alamadığı ve parazitlenmenin %50’nin altında bulunduğu yerlerde Zeytin karakoşniline karşı ilaçlama yapılabilir. İlaçlama zamanı aktif larva çıkışı na göre saptanır. Bu amaçla ilaçlama yapılacak bahçelerde, bahçeyi temsil edecek sayıda ağacın 4 yönünden 20-25 cm. uzunluğundaki sürgünler üzerinde bulunan, o yıla ait yumurta dişiler kontrol edilerek, yumurtadan aktif larva çıkışı saptanır. Yumurtaların % 50 ‘ sinin açıldığı devrede birinci, % 90’nının açıldığı devrede ise ikinci ilaçlama yapılır.Yapılacak ilaçlamalarda, öncelikle faydalılara en az zararlı olan preparatlar tercih edilmelidir.
Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları: İl/ilçe Müdür-
lükleri ve reçete yazma yetkisi bulunan kişilerce belirlenmelidir.

Ocak Ayı Zeytin Bakımı

PARTNERLERİMİZ

Adak ve Kurban Sitesi
Uydu - Bilgisayar - Tv - İnternet Teknik Servis
Zeytin ve Zeytinyağı

 

Ocak Ayı Zeytin Bakımı Hakkında

Ocak Ayı Zeytin Bakımı Takvimi