Zeytin Budama Zeytin Budama

Zeytin Budama Nedir
Ağaçlara belirli bir şekil vererek düzgün ve kuvvetli bir taç teşkil etmelerini sağlamak, maksimum verimi elde etmek için dal gelişimini teşvik ederek veya engelleyerek verim çağlarında uzun zaman kalmalarını ve kuvvetten düşmeye başlayan ağaçların bir süre daha ürün vermelerini sağlamak için ağacın bir kısmının veya tümünün yapısını düzenlemek amacıyla ağaçlara uygulanan kesme işlemidir.

Zeytin Budam Etkileri
Zeytin ağacının yaşam süresi içerisinde farklı devreler vardır. Budamanın bu farklı hayat dönemlerine uyması gerekir. Ürünsüz geçen dönemde ağaçlara çok hafif budama yapılmalı veya hiç budanmamalıdır. Ağaç verime yattıktan sonra, hafif budamalar uygulanmalıdır. Yaşlılık döneminde ise sert budamalarla ağaç gençleştirilmeye çalışılmalıdır.

Yaprak ve Kök Oranı
Kök hacmi ile yaprak miktarı arasında çok sıkı bir ilişki mevcuttur, Bu iki organ arasında var olan ve yaprak/kök şeklinde ifade edilen bu oranın mümkün olduğu kadar yüksek düzeyde tutulması gerekir. Nitekim budamayla ince dalcıkların çok fazla kesilmesi halinde yaprak/kök oranının şiddetle düştüğü, kök sisteminin zayıfladığı, ağacın yeterli düzeyde beslenemediği ve ağacın zayıflayarak verimden düştüğü görülmüştür. Budamalarla yaprak/odun veya yaprak/kök oranlarının tamamen bozulması halinde ağaç bu oranlarını yeniden dengelemek zorunda kalır. Nitekim bu oranlar bozulunca verim düşer, çünkü ağaç budama öncesindeki taç hacmine ulaşıncaya kadar, su ve besin maddeleri kuvvetini yeni sürgünlerin gelişimine harcar.

1. Ana dallar üzerinde çıkacak yardımcı dalların her biri, aynı taraftan ve gövdeye eşit uzaklıkta oluşturulmaya çaba gösterilmelidir. Böylece yardımcı dalların birbirlerine gölge yapmaları önlenmiş ve yaprakların ışıktan azami şekilde yararlanması sağlanmış olur.
2. Aynı noktadan, yan yana aynı kuvvette iki dalın gelişmesine izin verilmemeli, geniş açılı dal bırakılarak dar açılı olanı çıkarılmalıdır. Böylece iki dal arasındaki gelişme rekabeti önlenmiş olur.
3. Budama yaparken ağaç üzerinde meydana gelecek yara yüzeyleri mümkün olduğunca küçük tutulmalı, ayrıca budanan yerlerde budak ve tırnak bırakılmamalıdır. Budama yeri dipten kesilmemelidir.
4. Ağaçlara verilecek taç yüksekliği 60-100 cm’den oluşturulabilir. Bu yüksekliği belirleyen faktör çiftçinin kullandığı toprak işleme ekipmanları ile toprak işleme biçimidir. Ayrıca hasat ve mücadele işlemlerinin kolay yapılabilmesi için gövde yüksekliğinin 100 cm’den fazla olmaması gerekir.
5. Yağışlı havalarda budama yapılmamalıdır. Kesim yerleri hastalık etmenlerinin buralardan bulaşma riskine karşı hafif meyilli olarak kesilmelidir.
6. Büyük dalların çıkartılmalarına ilk önce dalın üst taraflarından biraz kesmekle başlanmalı, daha sonra alt kısımdan kesime devam edilerek, çıkartılmalıdır.

Gerek ince gerekse kalın dallarda kesimler iki şekilde yapılabilir:
Seyreltme; Kesilen dala yakın olan dalların aydınlanmasını, dolayısıyla daha iyi beslenerek yan dal gelişimini (lateral), çiçek ve sonuçta meyve oluşumunun (Budama Kesim resmi Altta)

 

Zeytin Budama Seyreltme Zeytin Budama Seyreltme

Genellikle uç alma dalların kuvvetini azaltır. Bu şekilde budama ancak alt kısımdaki dallara gölge yaparak dökümüne yol açan dalların aşırı uzamasını önlemek üzere tavsiye edilir.

Zeytin Budama Uç Alma Zeytin Budama Uç Alma

Aşağıdaki şekilde A ile gösterilen ve ağacın doğal eğilimine uygun olarak tacın küre şeklinde ve çok sık olması, ışığın iyi kullanılmasına engel olur. Oysaki B ile görülen ağaç, tacının güneşten yararlanan dış yüzeyinin genişliği ile meyve oluşumu arasında sıkı bir bağlantı mevcuttur.

Zeytin Budama Taç Yapma

Zeytin Budama Ne Zaman Başlar

Zeytin budaması genellikle hasattan sonra başlar. Yeşil sofralık zeytin çeşitlerinin budanması normal olarak kasım-aralıkta başlar. Ürünün yağlık olarak işleyen yörelerde ise budama şubat ve mart aylarında yapılır. Soğuk ve don zararlarının söz konusu olmadığı ılıman bölgelerde aralık ayından itibaren budama yapılabilir. İklimin soğuk olduğu bölgelerde budama daha geç, soğuk tehlikesinin geçtiği Mart-Nisan aylarında yapılır. Don ihtimalinin yüksek olduğu bölgelerde don tehlikesi tamamen geçtikten sonra budamaya başlanmalıdır.
Ağaca su yürüdüğü ve kabuğun odundan ayrıldığı zaman budamadan kaçınılmalıdır.
Sofralık çeşitlerde meyve seyreltmesi amacıyla yapılan budamalar meyvelerin daha iri olmasını sağlar.

Zeytin Dal Kanseri

Zeytin dal kanseri ile bulaşık zeytin ağaçlarına, yaz budamalarının tatbik edilmesi önerilir.
Yaz ayları kurak geçen bölgelerde belli bir sıcaklık derecesinde ve kuru havada, hastalık etmeninin bulaşması ve gelişmesi mümkün olmayacaktır.
Ayrıca budama aletlerinin % 5 lik sodyum hipoklorit eriği ve/veya %1 lik bordo bulamacıyla dezenfekte edilmesi gerekir. Budamayı takiben ağaçlar bakırlı preparatlarla ilaçlanmalıdır.

Zeytinde Dal Kanseri Zeytinde Dal Kanseri

ZEYTİN DAL KANSERİ HASTALIK BELİRTİSİ:
Bakteri, krem-yeşil renkteki canlı ur ve siğillerde bulunur. Ur ve siğiller bir taraftan da fazla ışık ve ısının tesiri ile koyu kahverengi, çatlamış ve tepesi çökük bir görünüm alır. Bu şekildeki ur ve siğillerde hastalığı yapan bakteri ölür ve hastalık yapamaz.
Yıllık sürgünlerde yaprak, çiçek ve meyve dökümü sonucu açılan yara yerlerinde oluşan siğiller küçük, yuvarlak ve süngerimsidir. Hasat sırasında sırık vuruğu, dolu yarası ve budama hataları nedeniyle oluşan yaranın şekline göre, urların büyüklükleri de değişmektedir. Don çatlaklarında meydana gelen urlar ise çatlaklar boyunca dalı sarmış olarak görülür. Genç sürgünlerdeki yaprak, çiçek ve meyve dökümü sonucu oluşan yaralarda siğiller meydana gelir ve dallar çıplak bir görünüm alır. kaiteli zeytinyağı

Zeytin Şekil Budaması

Geleneksel zeytin yetiştiriciliğinde genellikle budama iki yılda bir yapılır. Ancak yoğun girdi kullanılarak yapılan zeytin yetiştiriciliğinde her yıl hafif budamalar yapılarak ağacın gelişimi kontrol altında tutulabilir.
Şekil budaması
Mahsul budaması
Gençleştirme budaması
Tacın Tamamen Yenilenmesi (Tabladan Kabaklama)
Çeşit Değiştirme ile Birlikte Gençleştirme Budaması
Büyük Hacimli Ağaçların Gençleştirilmesi
Dipten Gençleştirme veya Yumrulu Kök Yardımıyla Yenileme
Dondan Zarar Görmüş Ağaçların Yenilenmesi

Şekil budamasının amacı; ağacın taç kısmı, ve tüm mahsuldar dönem içerisinde ürüne destek sağlayacak iskeleti veya çatıyı meydana getirmektir. Uygulanan dikim şekline bağlı olarak kuvvetli çatının oluşması, ilerde kültürel önlemlerin, özellikle hasadın kolay ve ekonomik bir şekilde yapılmasını sağlar ve elde edilecek ürünün kalitesini ve miktarını artırır.

Zeytin Ağacı Şekil Budaması Zeytin Ağacı Şekil Budaması 0505 122 94 94

Zeytin Şekil Budaması

 

Zeytin Fidanlarında Şekil Budaması

İlk iki yıl geçtikten sonra ilk şekil budaması yapılmalıdır, fakat budama yinede hafif olmalıdır. Ağaç amaca uygun olarak 0.6-1 metre yükseklikteki gövdeden, 15-20 cm aralıklarla düzgün dağılım gösteren 3 dal bırakılarak şekillendirilmelidir. Çok yüksekten yapılan taçlandırma ileride ağacın verimliliğini azaltır

Zeytin Fidanı Şekil Budaması

Zeytin Fidanında Şekil Budaması Zeytin Fidanında Şekil Budaması

Zeytin Fidanına Hereke Bağlama

Zeytin Fidanına Hereke Vermek

Şekil Budaması Yapılmış Zeytin

Şekil Budaması Yapılmış Zeytin Ağacı

Zeytin Ağacı Mahsul Budaması

Zeytin Ağacında Mahsul Budaması

Ağaçların yüksek yaprak/odun oranı göz önüne alınıp, bu verimlilik periyodu boyunca budama işlemi taç içerisindeki ışıklanmayı arttırmaya yönelik olmalıdır. Bu dönemde gerçekleştirilen budamalar ağacın verimli periyodunu maksimum oranda uzatmayı amaçlamaktadır. Bu safhanın sonunda ağaçlar gençleştirilecektir. Budayıcı daima ”odunu gölgede, yaprağı güneşte bırak” prensibini doğru olarak gerçekleştirmek üzere istenen budamanın hemen hemen tüm prensiplerini uygulamalıdır.

Mahsul Budaması Yapılmış Zeytin Ağacı Mahsul Budaması Yapılmış Zeytin Ağacı

Budayıcının bilgisizliği yada dikkatsizliği nedeniyle ağaçların uygun taç hacmi aşıldığı taktirde, ciddi dengesizliklerin ortaya çıkması önlenemeyecektir. Yaprak/odun oranındaki hızlı ve kademeli bir düşüşe bağlı olarak, periyodisite artacak, bahçenin ortalama ürün miktarı azalacak, zeytin dane kalitesi ve yağ randımanı azalacak ve ekstrem durumlarda ağaçların hiç ürün vermemesi gibi durumlar ortaya çıkabilecektir.

Güneş Görmeli

İyi Budama Yapılmış Zeytin Ağacı

Ağaçların optimum taç hacmi aşılmamalı. Ağacın üzerinde ağacın besleyebileceği, kuraklıktan etkilenmeyeceği kadar dal bırakılmalıdır. Mahsul budamasında yapılacak ayıklamaların; bitki özsuyunun büyük bir kısmını kullanma ve üzerinde bulundukları dala hakim olma eğilimi gösteren büyük oburları çıkarma ve ağacın iskeletini oluşturan odun kısmını gölgeleme amacıyla tacın iç kısmındaki daha az güçlü sürgünlerin bir kısmını muhafaza etme şeklinde yapılması gerekir. Aynı şekilde ilaçlama, toprak işleme gibi kültürel işlemlerde engelleyici fazla alçak dalların da çıkarılması uygundur.

Yere Eğik Zeytin Dalı

Yere Fazla Yaklaşmış Zeytin Dalı

Büyük Oburlar Alınmalı

Büyük oburları çıkarılmalı Büyük Oburları Çıkarılmalı ve Daha Az Güçlü Sürgünler Bırakılmalı

Mahsul Budamasında Dikkat Edilecek Hususlar

Daha önceden belirtildiği gibi soğuk zararı olmayan bölgelerde hasattan sonra, soğuk zararı olabilecek bölgelerde soğuk tehlikesi geçtikten sonra budama yapılmalı, Çıkarılacak büyük dallarda yük alma yapılmalıdır. Yani büyük dallar ağırlıkları ile aşağıya düşüp ağaç gövdesine zarar vermesin diye, parça parça kesilmelidir.
Kesim yerlerine katran sürülmeli, güneşe maruz kalan gövde ve ana dallara zarar görmemesi için kireç badanası yapılmalıdır. Budama işlemi bittikten sonra ağaçlara bordo bulamacı veya bakırlı ilaçlar uygulanmalıdır.

Gençleştirme Budaması

Zeytin Gençleştirme Buradaması Zeytin Gençleştirme Buradaması

Gençleştirme budamalarının ana dal seviyesinde kademeli olarak yapılması gerekir. Yeni çıkan sürgünlerin tam olarak ışık alması sağlanmalıdır. Bu şekilde ağaçlar tamamen gençleştirildikten sonra, zayıflama belirtileri gösteren dalları çıkararak ağacın tüm yaşam periyodu boyunca devam etmek gerekir.

Zeytin Gençleştirme Budaması Zeytin Gençleştirme Budaması

Zeytin Gençleştirme Budaması Örnek

Gençleştirme Budaması Yapılmış Zeytin Ağacı Gençleştirme Budaması Yapılmış Zeytin Ağacı

Şekil Budaması Yapılmış Zeytin Bahçesi

Şekil Budaması Yapılan Zeytin Bahçesi Şekil Budaması Yapılan Zeytin Bahçesi

Şekil Budaması Yapılmış Zeytin Ağacı

Şekil Budaması Yapılmış Zeytin Ağacı Şekil Budaması Yapılmış Zeytin Ağacı Kesilen Yerlere Katran Sürülmeli

Zeytin Ağacı Tacının Yenilenmesi

Zeytin Ağacı Tacının Yenilenmesi Zeytin Ağacı Tacının Yenilenmesi

Zeytin Ağacı Aşı Yaparak Geçleştirme

Zeytinde Aşı Yaparak Gençleştirme

Çeşit değişimi esnasında çoğu kez tacın tümünün uzaklaştırılması tavsiye edilmez. Çünkü üst aksamdan yoksun ağacın kök sistemindeki kuvvetli özsu faaliyetinin azalması nedeniyle fizyolojik bozulmalar görülür. Özsu çekimini sağlayacak ve aşılama ile elde edilen sürgünler, yeterince geliştikten sonra, çıkarılacak bir dalın nefes dalı olarak bırakılması yerinde olur.

Büyük Hacimli Zeytin Ağaçlarının Gençleştirilmesi

Büyü Hacimli Zeytin Ağaçlarının Gençleştirlmesi

Çok yüksek boylu ağaçlardan yeniden verimli ve karlı ürün elde etmek için yapılması gereken tek şey sert budamalarla ikinci ya da üçüncü çatallanma noktalarından ana dalların üst kısımlarını çıkarmak ve yatay dalları gerekiyorsa kısaltmakdır. Bu şekilde ağacın odun aksamı epeyce azaltılacak ve sonunda yaprak/odun oranı artacaktır. Gövde üzerinde veya dalların iç kısmında çıkan güçlü sürgünlerin ya da oburların zaman geçirilmeden çıkarılması gerekmektedir. Bunlar bitki özsu alımını kendi lehlerine çevirirler.

Bilezik Alma Yöntemiyle Zeytin Geçleştirme

Bilezik Alma Yöntemiyle Zeytin Geçleştirme

Dipten Zeytin Gençlendirme Budaması

Bilezik Alma Yöntemiyle Zeytin Geçleştirme

Dipten gençleştirilmiş bir zeytin ağacı. (Ancak eski gövdenin tamamı kesilmeyip bir kısmı toprak üstünde bırakıldığı için ağaç hastalık, zararlı ve çevre koşullarından zarar görebilir.)

Dondan Zarar Görmüş Zeytin Ağacı Budaması

Dondan Zarar Görmüş Zeytin Ağacı Budaması

Don zararı görmüş zeytin ağaçlarında budamanın zarar gören ve kuruyan bölgeleri tamamen ortaya çıkana kadar bekleyip, öncelikle dondan zarar görmüş zeytin ağaçlarında sürgünlerin temizlenmesine özen gösterilmelidir.

Zeytin Ağacı Budama Açıklama

Yapılan her budama işleminde kesim yerlerine katran sürülmeli, budama aletleri %5’lik sodyum hipoklorit ile dezenfekte edilmelidir. Budamadan sonra bakırlı preparatlar ile ilaçlanmalıdır. Kabaklama ve kalın dal kesimlerinde açıkta kalan gövde (ana dal) ve dalların güneşten zarar görmemesi için kireç sürülmelidir. Odunu gölgede yaprağı güneşte bırak prensibi unutulmamalıdır.

ZEYTİNCİLİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Zeytin Budam İşlemleri Nasıl Yapılır Sayfamızın Yapımında Emeği geçen

SN: ÖZGÜR DURSUN

Ziraat Yüksek Mühendisi

Sonsuz Teşekkürler