Zeytin Dal Kanseri

Zeytin Hastalıkları Zeytin Dal Kanseri Zeytin Dal Kanseri

Zeytin Hastalıkları Dal  Kanseri Belirtisi:
Bakteri, krem-yeşil renkteki canlı ur ve siğillerde bulunur. Ur ve siğil-
ler bir taraftan da fazla ışık ve ısının tesiri ile koyu kahverengi, çat-
lamış ve tepesi çökük bir görünüm alır. Bu şekildeki ur ve siğillerde
hastalığı yapan bakteri ölür ve hastalık ya-pamaz.
Yıllık sürgünlerde yaprak, çiçek ve mey-
ve dökümü sonucu açılan yara yerlerinde
oluşan siğiller küçük, yuvarlak ve sünge -
rimsidir. Hasat sırasında sırık vuruğu, dolu
yarası ve budama hataları nedeniyle oluşan
yaranın şekline göre, urların büyüklükleri de
değişmektedir. Don çatlaklarında meydana
gelen urlar ise çatlaklar boyunca dalı sarmış olarak görülür
Genç sürgünlerdeki yaprak, çiçek ve
meyve dökümü sonucu oluşan yaralarda
siğiller meydana gelir ve dallar çıplak bir gö-rünüm alır.
Hastalığın Görüldüğü Bitkiler:

Zeytin Hastalıkları Mücadele Yöntemleri:

dal kanseri olmuş zeytin ağacı
Dal Kanseri Olmuş Zeytin Ağacı

Kültürel Önlemler:
Zeytin dikimine elverişli olmayan, özellikle sık sık don olaylarının meydana geldiği yerlerde zeytin dikiminden vazgeçilmelidir.
Fazla su tutan, tabanı killi topraklara zeytin dikiminden kaçınılmalı, eğer dikim yapılmışsa drenaj kanalları açılmalıdır.
Bahçe tesisinde sağlıklı fidanlar ve aşı kalemleri kullanılmalıdır
Kanserli ağaçların budama işlemleri nemli ve yağışlı günlerde  yapılmamalı, aletler sık sık %3’lük lizol eriyiği veya %10’luk sodyumhipoklorite batırılmalıdır. (dezenfekte edilmeli)
Ağaçlara gereğinden fazla azotlu gübre verilmemeli, bunun yeri ne kompoze gübre verilmelidir.
Zeytin ağaçlarında sırıkla hasat yapmaktan vazgeçilmeli veya dalları zedelemeyecek şekilde önlemler alınmalıdır.
Budama artıkları hemen yakılmalıdır.
Budama yerlerine önce %5’lik göztaşı eriyiği, kuruduktan sonra da aşı macunu sürülmelidir.

Zeytin Hastalıkları Kimyasal Mücadele:
Ege ve Akdeniz Bölgelerinde kanserle bulaşık zeytinlikler iki yıl budama yapmaksızın yılda 4 defa ilaçlanır. İlkbahar ilaçlamasında %1’lik, di-ğer ilaçlamalarda %2’lik Bordo bulamacı kullanılır. İki yılın sonunda temmuz-ağustos aylarında budama yapılır.
Karadeniz Bölgesinde ise 2. ilaçlama (şubatta) yapılmaz, ancak dolu ve don zararı olursa şubat ilaçlaması yapılır. Diğer üç devredeki ilaçlamalar aynı dönemlerde uygulanır.
Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları: İl/ilçe Müdür-lükleri ve reçete yazma yetkisi bulunan kişilerce belirlenmelidir.

Kompoze Gübre Nedir
Adak ve Kurban
Teknik Servis Hizmetleri