ZEYTİNİN YETİŞME KOŞULLARI

 • Akdeniz iklim kuşağında yetişen zeytin ağacı,toprak istekleri bakımından seçici olmasa bile iklim istekleri bakımından aynı toleransı göstermez. Son dönemlerde ege bölgesinde artan verimi nedeniyle bölge zeytin yetiştirme açısında oldukça verimli olmaktadır.
 • SOĞUK VE DON GÖRNÜŞ ZEYTİN AĞAÇLARI :
 • Zeytinin yayılmasını sınırlayan en önemli iklim faktördür. Zeytin genellikle yıllık ısı ortalaması 15-20 °C olan yerlerde yetişmektedir.
 • Zeytin maksimum 40 °C ye kadar yüksek
  sıcaklığa iyi sulanmak koşulu ile dayanabilir.Dayandığı minimum sıcaklık ise -7 °C dir. Bu derecenin altında yapraklar sararmaya başlar ve kurumya yüz tutar (budamadan hemen sonra bakır atılmalı) zararlanmalar başlar.
Zeytin Yetiştiriciliği

Sıcaklık -7 °C altına düşerse ne olur?
Soğuğun şiddetine göre gözlerden başlamak üzere köke kadar zararlanmalar görülür.Bunlar;

 • Aşırı yaprak dökümü
 • Kabuk çatlaması
 • Zaman zaman kalın dal ölümleri gibi ortaya çıkabilir.

Soğuğun kalış süresi zararlanma derecesini etkileyen önemli faktördür. Soğuk ne kadar uzun süreli kalırsa zarar da o nisbette artmaktadır.

Soğuk Don Yemiş ZeytinAğacı

Zeytinde soğuk zararından sonra ince dallardaki çatlaklar

• Budama zeytin ağacının soğuğa karşı hassasiyetini arttıracağından zeytin için geçit bölgelerde erken budamadan kaçınılmalı ve tehlikeli soğuklar geçtikten sonra örneğin Nisan başında budamaya başlanmalıdır.
• Zeytin ağaçlarında tek taraflı, yüksek dozlu azotlu gübrelemeden kaçınılmalı, ağaçlar mümkünse toprak ve yaprak analiz sonuçlarına göre gübrelenmelidir.
• Soğuktan hemen sonra kalın dallar üzerinde oluşan kabuk çatlak yerlerine % 4-5’ lik bordo bulamacı sürülerek, zeytin ağacı kabuğunun odun dokusuna temas etmesini sağlayacak şekilde sıkıca sarılmalıdır.
• Zeytinliklerde soğuk zararı vuku bulduktan hemen sonra zeytin dal kanserine karşı koruyucu olmak üzere bakır ve bordo bulamacı ile ilaçlama yapılmalıdır. Ayrıca oluşan çatlaklar Nisan ve Mayıs ayları boyunca takip edilmelidir. Çünkü oluşan bu çatlaklara beyazımsı-krem renkte zeytin yara koşnili dediğimiz zararlı yerleşebilir. Ağacın özsuyu ile beslenen bu zararlıyla mücadele yapılmadığı taktirde ağaçlar çalılaşır. Dal ve dalcıklar kuruyabilir. Yaz aylarında üzerinde yara koşnili bulunan sürgünler budanarak yakılmalı veya çiçeklenmeden sonra yazlık mineral yağlı ilaçlarla ağaçlar ilaçlanmalıdır.
• Zeytin ağaçlarının kanser görülen yerlerinde bordo bulamacı ile yapılan koruyucu mücadelenin yanında kanserli dallar Temmuz-Ağustos aylarında kesilerek temizlenmeli, kesim yerlerine bitkisel katran-göztaş
zeytine soğuk vurması

AŞIRI SICAKLIK GÖRMÜŞ ZEYTİN AĞAÇLARI

Sıcaklık 40 °C üstüne çıkarsa ne olur?

 • Mayıs–Haziran aylarında normalin üzerindeki (40°C) sıcaklık artışında yapraklardaki terleme de artacağından yapraklarda pörsümeler görülmekte,
 • Çiçeklenme ve meyve tutum döneminde döllenmeyi olumsuz etkileyerek boncuklu meyve (partenokarpik meyve) oluşumuna sebebiyet verir
 • Çekirdek sertleşmesi, meyve irileşmesi ve olgunlaşma dönemlerinde meyve dökümüne,
  tanelerin küçük ve buruşuk olmasına neden olarak ağaçların gelişmesini ve verimliliğini olumsuz etkilemektedir.

Aşırı Sıcak Yemiş Zeytin Ağacı Aşırı Sıcak Yemiş Zeytin Ağacı

AYLARA GÖRE MEYVE DÖNEMLERİ

İlk sürgünlerin görülmesinden somak oluşumuna kadarki devre ( Şubat-Mart )

Çiçeklenme devresi ( Mayıs-Haziran )

Meyve oluşumu ve büyüme devresi ( Temmuz-Ekim )

Olgunluk devresi ( Ekim-Kasım )

Tam olgunluk hasat sonuna kadar ( Kasım-Ocak )

AYLARA GÖRE SICAKLIK İSTEKLERİ

5º- 10 ºC ( Şubat-Mart )

15º-20 ºC ( Mayıs-Haziran

20º-25 ºC ( Temmuz-Ekim )

15 ºC ( Ekim-Kasım )

5 ºC ( Kasım-Ocak )

ZEYTİN YAĞMUR ORANI

Zeytin Yetiştiriciliği

Zeytin Yetiştirme / Yağmur Yağış Oranı

Zeytinin yıllık yağış isteği 700-800 mm’dir.

Zeytinciliğin yapıldığı yörelerde kışın ve ilkbahar aylarında yağan yağmur toprak tarafından depo edilerek zeytin ağaçlarının su ihtiyaçlarını karşılayarak çiçeklenmesini ve meyve tutum oranını artırır ve Haziran dökümünü azaltır.

Zeytin meyvesinin daha iri ve kaliteli olması çekirdek sertleşmesi ve tanenin gelişmesi için, yaz aylarında suya ihtiyacı vardır.Bu dönemde yağışlarla karşılanamayan su ihtiyacının sulama ile karşılanması gerekir.

Diğer yağış türleri yani dolu ve kar zeytincilik için istenmeyen yağışlardır. Dal kırılmalarına neden olur.Bu genellikle iyi budanmamış ağaçlarda daha fazla rastlanır