Haziran Ayında Zeytin Bakımı

Haziran Ayında Zeytin Bakımı
Zeytin güvesi meyve nesli takip edilmelidir.
Güve yumurtası tespit edilince ilaçlama yapılabilir.
Hava şartlarına göre, gerekli ise sulama yapılabilir.
İklim şartlarına göre, zeytin karakoşnili yumurtalarının çatlamaya, hastalık etmenlerinin aktif hale gelmeye başladığı zamandır. Hastalık etmeni fazla olan bahçeler kontrol edilmelidir.
Yaz döneminde zararlı çıkışları takip edilerek belli eşiklerin üzerinde görüldüğünde ilgili kuruluşlardan bilgi alınarak ilaçlama programları uygulanmalıdır.

Haziran Ayında Zeytinde Kültürel İşlemler
- Yabancı ot mücadelesi
- Damlama sulama ile gübreleme ve sulama
- Meyve Bağlandı ise yaprak gübresi verilmesi
- Ağaç gövdelerine badana yapılabilinir (yağmur bittiyse).

Haziran Ayında Zirai Mücadele
- Zeytin Güvesi, Pamuklu bit ve Kara koşnil ile mücadele

Haziran Ayında Günlük Günlük Zeytin Bakım Cetveli
7 : Haziran – Yangına karşı zeytinliklerde tedbir alınmalı
10 :  Haziran – Ülker doğuşu fırtınası
11 : Haziran – Zeytin Koşnili kontrolü ve ilaçlaması
12 : Haziran – Toprak Bayramı
Zeytin sineği ve yara koşnili kontrolü
18 : Haziran – Zeytin Fidan Tırtılı kontrolü
19 : Haziran – Gündönümü Fırtınası
21 : Haziran – En uzun günlerin başlaması
23 : Haziran – Zeytin güvesi meyve nesline karşı ilaçlama
Yaprak Aşısı zamanı
27 : Haziran – Zeytin meyvesinde zeytin kurdu ve gövdede ağaç sarı kurdu kontrolü ve ilaçlaması
28 : Haziran – Kızlak fırtınası
30 : Haziran – Kanserli dalların ince perde budamasının yara macunu kullanılarak sürülmesi

Haziran Ayında Zeytinde Yapılması Greken İşlemler
Havalar kurak gidiyor ise zeytinlerde sulama yapınız.
Genç zeytin fidanlarlıkları sulanmaya devam edilir.
3 - 4 yaşındaki fidanların şekil budamasına devam edilir.
Kanserli zeytin ağaçlarının budaması bu ay içerisinde yapılır. Kanserli dal budandıktan sonra budama aleti
mutlaka 1/10 oranındaki hypolu su ile dezenfekte edilmelidir. Kesilen kanserli dallar ise dikkatlice yakılarak hastalığın yayılması engellenmelidir.
Zeytinliklerdeki ve bağlardaki yabani otlar temizlenir.
Zeytin meyvesinde zeytin kurdu ve ağaç sarı kurdu zararlısına dikkat ediniz.
Zeytin sineği ve yara koşniline de dikkat ediniz.
Zeytin sineği takibine devam edilir, gerekiyorsa mücadelesine başlanır.
Ürün verme yılında olmayan zeytin ağaçlarında hafif bir ayıklama yapılarak ağaçlar güçlendirilir.
Ürünü bol zeytin ağaçlarına sulama olanağı var ise ayın ortalarında ağaçlara azotlu gübreler verilebilir.
Bağlarda ikinci nesil salkım güvesine karşı dikkatlı olunuz.
İncirde pamuk koşniline dikkat ediniz, eğer bulunuyorsa ay sonuna kadar birinci ilaçlamasını yapınız.
İncirde kanlıbalsıra varsa ilek asımı öncesinde ilk neslinin larvalarına karşı mücadele ediniz.
Zeytinlerdeki aşı bağlarını çözünüz.
Aşılanan veya gençleştirilen yaşlı ağaçların aşı sürgünü dışındaki sürgünlerinin uçları alınarak büyümelerini
engelleyiniz. (Aşının alt ve üst kısımlarından çıkan filiz sürgünlerde uç alma ile, 25- 30 cm. yukardan 2 cm eninde olacak şekilde gövdeden bilezik alınır.)
İncirde gerekirse ikinci ileklemeyi yapınız.
Zeytin güvesi meyve nesline karşı dikkatli olunuz ve sulu veya toz kükürt uygulayınız.

Zeytinde Karakoşnili Hastalığı

Zeytinde Kara Koşnili
Kültürel Önlemler
Zeytin karakoşnili, kuvvetli ağaçlarda daha az yaşama şansı bulabildiğinden, çeşitli sebeplerle zayıf düşmüş ağaçları kuvvetlendirmek gerekir. Bu amaçla kuruyan dalların kesilmesi, ağaçların iç kısımlarının hava ve ışık almasını sağlayacak şekilde budanması ve gübrelemenin tekniğine uygun olarak yapılması gerekmektedir. Zeytin karakoşnili mücadelesinde, budama önemli bir rol oynar. Bunun için, bölgelere ve yıllara göre değişim gösteren, son don ve kırağıdan sonra budama yapılarak, zararlı popülasyonu düşürülmeli ve kimyasal ilaçlamalar olabildiğince azaltılmalıdır. Bahçe tesisinde sertifikalı fidanlar kullanılmalıdır.

Biyolojik Mücadele
Zeytin karakoşnilinin doğal düşmanları, çok fazla ve etkili olup, bütün bölgelerde rastlanmaktadır. Bunlar, kimyasal mücadele yapılmayan bahçelerde, zararlıyı baskı altında tutacak yoğunlukta bulunmaktadır. Doğal düşmanlar tarafından %50’nin üzerinde kontrol altına alınabildiği zamanlar kimyasal bir mücadele yapılmamalıdır.

Kimyasal Mücadele
Mevsim başında yapılacak kontrollerde, doğal düşmanların zararlıyı baskı altına alamadığı ve parazitlenmenin %50’nin altında kaldığı yerlerde, bu zararlıya karşı ilaçlama yapılabilir.

İlaçlama zamanı, aktif larva çıkışına göre saptanır. Bu amaçla, ilaçlama yapılacak bahçelerde, bahçeyi temsil edecek sayıda ağacın 4 ayrı yönünden 20-25 cm’lik birer sürgün alınarak eşik saptanmalıdır. 80-100 cm’lik sürgünde ortalama 4-6 adet ergin dişi koşnile ulaştığı zaman mayıs ayının sonlarından itibaren ve %50’sinin açıldığı devrede birinci ilaçlama, %90’nın açıldığı devrede ise ikinci ilaçlama yapılmalıdır. Ancak zararlının %50-90 açılımının olduğu dönemde, bahçede diğer zararlılara (Zeytin Kabuklu Biti vb.) karşı yapılan ilaçlamalar bu zararlıyı da baskı altına aldığından, tek uygulama ile sorun çözülebilir. İlaçlamalarda, öncelikli olarak yararlılara en az etkili yazlık beyaz yağlar tercih edilmelidir.

PARTNERLERİMİZ

Adak ve Kurban Sitesi
Uydu - Bilgisayar - Tv - İnternet Teknik Servis
Zeytin ve Zeytinyağı

   

Haziran Ayında Zeytin Bakımı Hakkında

Haziran Ayında Zeytin Bakımı Takvimi