Zeytin Bakım Takvimi

Aylara Göre Zeytin Bakım Takvimi

Ocak

Ürün veren ağaçlarda kök boğazı doldurulmaya başlanır.
Toprak ve yaprak analizi sonuçlarına göre fosforlu ve potasyumlu gübreler toprak altına verilebilir.
Çiftlik gübresi kullanılacaksa taç izdüşümüne göre verilir. İklim şartlarına göre, toprak işlemesine başlanabilir.
Zeytin sineği, çoğunlukla kışı toprağın 2-5 cm derinliğinde pupa halinde veya zeytinlik ve fundalıklarda ergin halinde geçirir. Zeytin sineği Marmara’da 3-4 döl vermektedir. Bir dölün gelişme süresi 30-40 gün kadardır. Pupaların yok edilmesi için kış aylarında toprağın sürülmesi gerekmektedir.

Şubat

İklim şartları göz önüne alınarak olası donlara karşı %2’lik bordo bulamacı hazırlanarak ağaçlara verilebilir. Zeytin karakoşnili var ise ay sonuna kadar, kışlık yağlarla ilaçlama yapılır.
Toprak ve yaprak analizi yaptırılmadı ise hava şartları uygun olduğunda kompoze gübreler atılabilir. Zeytin bahçesi için 3-4 yılda bir, yanmış ahır gübresi atılarak sürüm yapılması faydalıdır.
Şubat ve Mart aylarında koruyucu amaçlı bordo bulamacı kullanılmalı, göztaşındaki bakır içeriği havalar ısındıkça %2 oranından daha aşağı düşürülmelidir.

Mart

Hava şartlarına göre zeytin ağaçlarında budama yapılabilir.
Zeytin ağaçlarına azotlu gübreler verilebilir.
Zeytin fidanı dikimine başlanabilir.
Yoprak işlemesi yapılabilir.
Tesviye gerektiren zeytinliklerde tesviye işlemleri yapılabilir.
Budamanın yağışlı günlerde yapılması hastalıkların yayılmasına neden olur.

Nisan

Mantarı hastalıklara karşı bordo bulamacı veya bakirli ilaçlarla ilaçlama yapılabilir.
Bordo bulamacının oranı %1-1,5.Bir önceki hasat döneminde yoğun olarak antraktoz (çürükleme)varsa ilkbaharda ilaçlama tavsiye edilir. %50lik bakır oksiklorür benzimadazoller ile mücadelesi yapılır.
Zeytin ağaçlarında çiçek salkımları kontrol edilip, zeytin güvesi tahribatıtakip edilmektedir.
Zeytin pamuklu biti yoğun ise ilaçlama yapılmalıdır.

Mayıs

Zeytin çiçeğinde güve tahribatı takip edilerek ilaçlama yapılabilir.
Zeytin bahçelerinde yabancı ot mücadelesi yapılabilir.
Hafif sürümle yabancı otların gelişmesi önlenebilir.
Zeytin bahçelerinde çapa işlemi yapılabilir.

Haziran

Zeytin güvesi meyve nesli takip edilmelidir.
Güve yumurtası tespit edilince ilaçlama yapılabilir.
Hava şartlarına göre, gerekli ise sulama yapılabilir.
İklim şartlarına göre, zeytin karakoşnili yumurtalarının çatlamaya, hastalık etmenlerinin aktif hale gelmeye başladığı zamandır. Hastalık etmeni fazla olan bahçeler kontrol edilmelidir.
Yaz döneminde zararlı çıkışları takip edilerek belli eşiklerin üzerinde görüldüğünde ilgili kuruluşlardan bilgi alınarak ilaçlama programları uygulanmalıdır.

Temmuz

Zeytin sineği vuruğu takip edilmelidir. İklim şartlarına göre, zeytin karakoşnilînin gelişme ve nesil verme zamanına denk geldiğinden, bu ay içinde yapılan ilaçlamalarda basan oranı daha fazladır.
Zeytin Karakoşnilinde ilaçlama zamanı aktif larva çıkışma göre belirlenir, yumurtaların %50’si açıldığında ilaçlama yapılmalıdır.

Ağustos

Zeytin sineği vuruğu takip edilmelidir, vuruk oranı %2 ise ilaçlama yapılmalıdır.Yabancı ot mücadelesine devam edilir. Hava şartlarına göre sulama yapılabilir.
Zeytin ağaçlarında dib sürüngenlerinin temizliği yapılabilir. Gövde badana uygulaması yapılır.

Eylül

Zeytin ağaçlarının kış donlarından etkilenmemesi için bu tarihten itibaren sulama yapılmamalıdır.
İklim şartlan göz önüne alınarak, mantari hastalıklara karşı bord bulamacı veya bakirli ilaçlarla ilaçlama yapılabilir. Kullanılacak oran: %1-1,5. Dip zeytinlerinin toplanmasına başlanabilir.

Ekim

Yeşil gübreleme için, toprak tavlı ise tohumlar ekilmelidir. Tavlı topraklarda sonbahar sürümü yapılır.
Hasat için bahçelerin bakımına başlanılabilir.
Çeşitli nedenlerle dökülen taneler toplanmalıdır.
Yeşil salamuralık çeşitlerin hasadına başlanır.
Erken hasat yeşil zeytinyağı sevenler zeytin hasadına başlayabilirler.
Olgunlaşması tamamlanmış ise siyah salamura zeytin yapımı için zeytin hasadına başlanılabilir.
Yeni zeytinlikler için fidan dikim çukurları açılmalıdır.
Eğimli arazilerde teras kurumu yapılailir, gerekiyor hazır olan, teraslarda bakım ve onarım çalışmaları yapılmalıdır.

Kasım

Gübreleme amacıyla yaprak örneği alınır. Hafif ve süzek topraklar dışında, çiftlik gübresi verilir ve toprağa gömülür.
Sonbahar toprak işlemesi yapılır (15-20 cm derinlikte).
Ağır toprakların ıslahı için kireç atılmalıdır.
Fosforlu ve potasyumlu gübreler bu ay uygulanabilir.
Aşılanacak yabani zeytin ağaçlarının aşıya hazırlık budamaları yapılmalıdır.
Zeytinlik kurulumu öncesi teraslama ve onarım yapılmaya başlanmalıdır.

Aralık

Hasat sonu işlemleri ve bahçenin temizlenmesine başlanabilir.
Zeytinliklerde gübreleme amacıyla yaprak örneği alımı bitirilir.
Zeytinde toprak örneği alma çalışmaları bu ay içerisinde yapılabilir.
Bol ürün alınan yıllarda gübreleme çiftlik gübresi, fosfor ve potaslı gübreler karıştırılarak yapılır.
Borda bulamacı ve bakirli bileşikler kullanılarak, ağaçlar erken kış donlarına karşı korunur.
Kullanılacak oran %1.5-2’dir.

Zeytin Bakım Takvimi

Zeytin Bakım Takvimi Hakkında Bilgilendirme Sayfası

Zeytin Bakım Takvimi ve Zeytin Zararlılarıyla Mücadele Takvimi